Clarificări cu privire la procedura de obținere a acordului directorului liceului pedagogic, pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate de la profilul pedagogic

Stimați Candidați,
Având în vedere faptul că acordul pe care îl solicitați va oferă dreptul de a ocupa, în condițiile metodologiei de mobilitate, ore la clasele cu profil pedagogic, adică la elevi care se formează pentru funcții didactice în unități de educație timpurie și de învățământ primar, proba scrisă din cadrul procedurii de obținere a acordului de pedagogic se susține din metodica predării pentru educație timpurie și învățământ primar. Baza pregătirii metodice pentru aceasta probă este consultarea documentelor oficiale de proiectare (Curriculum pentru educație timpurie și Programele școlare pentru clasele I-IV), pregătire completată cu elemente de metodică. Pentru orice lămuriri sau neînțelegeri, adresați-vă serviciului secretariat la tel. 0333401791 sau când aduceți cererea de obținere a acordului, însoțită obligatoriu de documentele din procedură.
De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că cererile care nu sunt însoțite de documentele solicitate nu vor fi primite și înregistrate.

Cu deosebita considerație,
Director,
Prof. Ioan Romeo Roman